วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "เมืองช้างเกมส์ ประจำวันที่ 24 ม.ค.53ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์”
ณ จังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553
เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง ณ หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กก.ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ณัฐวุฒิ เตชะจุฑาศรี
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น กฤษณะ อยู่มั่งคง
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 นครปฐม เฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง และเขต 3 สุรินทร์ จักรี สืบเสาะ
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ อโนชา พูลทะจิตร์
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ พัชรพร ทองจันทร์
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 ปทุมธานี พิมพ์วิภา จันทร์เกตุ และเขต9 ปัตตานี เนตรนภา เขี้ยวแก้ว
รุ่นเฟเธอร์เวทชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ กิตติ สีมาก
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ อริย์ธัช ธเนศชัยคุปต์
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 1 ปทุมธานี ศรศาสตร์ พูลพงษ์ และเขต 2 สมุทรปราการ นนท์ธิวัฒน์ เลิศล้ำ
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ ประภาพร เกตุเที่ยง
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพ กรพรรณ พุทธิมาโน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 ร้อยเอ็ด วรรณภา ศิลาโล้ และ เขต 4 มหาสารคาม จิตบุญ ภูจอมจิต

เทเบิลเทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
ประเภททีมชาย (เขต 10 กรุงเทพฯ ชนะ เขต 1 นนทบุรี)3-0 (3-1,3-1,3-1)
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพ
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 1 นนทบุรี
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่และเขต 3 นครราชสีมา
ประเภททีมหญิง (เขต 1 นนทบุรี ชนะ เขต 2 สมุทรปราการ )3-0 (3-1,3-0,3-0)
เหรียญทอง ได้แก่เขต 1 นนทบุรี
เหรียญเงิน ได้แก่เขต 2 สมุทรปราการ
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ และ เขต 3 นครราชสีมา
คู่ผสม เขต 2 สมุทรปราการ ชนะ เขต 1 นนทบุรี 3-0 เซ็ท (11-6, 11-5, 11-9)
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ (ด.ช.แม๊กซ์ พวงศรี และด.ญ.ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 1 นนทบุรี (นายอุดมรักษ์ ปรางทอง และนางสาวสุวิดา โทศรีทา)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 นครราชสีมา (นายฐณดล หมั่นเที่ยง และนางสาวสิริพร สามหมอ) และเขต 10 กทม. (นายคมปราชญ์ มณีธรรม และนางสาวอารียา แสงเป๋า)

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
ประเภทคู่ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ (สมพจน์ ประกิจ,พงศกร ขำประถม)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 9 พัทลุง (นรากร แสนรี,กิตติชัย กิจยาโน)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 ราชบุรี (พิพัฒน์ ยะนิล,ธรรมรัตน์ ปั้นสิน) และ เขต 2 ระยอง (ชิตพล อ่อนอุดม,ชนินทร์ ชัยวิชิตชลกุล)
ประเภทคู่หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 ราชบุรี (ชนิสา ตรีศิริกุล,นิตยา ฟักพวง)
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 9 สงขลา(วันวิสาข์ สังขะพันธ์,ชุติมณฑน์ จันทร์ทอง)
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ (วิไลวรรณ วงค์สวัสดิ์,มะลิวัลย์ ใจพรม) และ เขต 3 อุบลราชธานี (วิภาลัย ทนานิน ,นริศรา ทาตะวัตร)

ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง ณ หอประชุมโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ
รุ่น 69 กก. ชาย
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช นายอนันต์ ปัญญาเอก สถิติ 120 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี นายภาสุ ภานกุล สถิติ 111 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายคณาสิทธิ์ มีกุล สถิติ 110 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช นายอนันต์ ปัญญาเอก สถิติ 137 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี นายภาสุ ภานกุล สถิติ 136 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายคณาสิทธิ์ มีกุล สถิติ 130 กก.
สถิติรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช นายอนันต์ ปัญญาเอก สถิติ 257 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี นายภาสุ ภานกุล สถิติ 247 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายคณาสิทธิ์ มีกุล สถิติ 240 กก.รุ่น 58 กก. หญิง
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช น.ส. กิตติมา สุธานันต์ สถิติ 85 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ น.ส.รัตติกาล กุลน้อย สถิติ 80 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ 2 ชลบุรี ด.ญ. สุกัญญา ศรีสุราช สถิติ 73 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช น.ส. กิตติมา สุธานันต์ สถิติ 103 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ น.ส.รัตติกาล กุลน้อย สถิติ 102กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ น.ส.ปิยะนันท์ เจเถื่อน สถิติ 95 กก.
สถิติรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 8 นครศรีธรรมราช น.ส. กิตติมา สุธานันต์ สถิติ 188 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 สุรินทร์ น.ส.รัตติกาล กุลน้อย สถิติ 182กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 6 นครสวรรค์ น.ส.ปิยะนันท์ เจเถื่อน สถิติ 167กก.
รุ่น 77 กก. ชาย
ท่าสแนทช์
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายสุชาติ สมบูรณ์ สถิติ 130 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ณพล ใจศีล สถิติ 120 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี วันชัย กัลเกตุ สถิติ 113 กก.
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายสุชาติ สมบูรณ์ สถิติ 165 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี วันชัย กัลเกตุ สถิติ 160 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 4 ขอนแก่น อานนท์ หมั่นประทุม สถิติ 145 กก.
สติถิรวม
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายสุชาติ สมบูรณ์ สถิติ 295 กก.
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 2 ชลบุรี วันชัย กัลเกตุ สถิติ 273 กก.
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ณพล ใจศีล สถิติ 262 กก.

ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง ณ สนามยิงปืนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายสุภนิต บุญพิภักดิ์ 583คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 1 ลพบุรี วีระวัฒน์ ชายสวัสดิ์ 581 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ 3 อุบลราชธานี นายกิตติพงษ์ สารการ 580 คะแนนประเภทปืนยาวอัดลมทีมชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี (นายสุภนิต บุญพิภักดิ์,นายกิตติ อาจวิชัย,นายโยธิน อุยนันทพิทักษ์) คะแนนนวม 1,784 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 อุบลราชธานี(นายณัฐกร ทองวล,นายกิตติพงษ์ สารการ,นายยุทธกิจ กองสิน) คะแนนรวม 1,712 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ (นภิศ ต่อตั้งพานิช,นิติพงศ์ น้อยพยัคฆ์,กิตตินันท์ เตโชปถัมภ์) คะแนนรวม 1,689 คะแนน
ประเภทปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 2 จันทบุรี น.ส.ดลยพรรณ ถิรานุวัฒนกุล สถิติ 393 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ ด.ญ.มัญชุลิกา มานะกิจ สถิติ 389 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 อุบลราชธานี น.ส.ณัฐรฏา จันทะโคตร สถิติ 388 คะแนน
ประเภทปืนยาวอัดลม ทีมหญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 2 จันทบุรี (น.ส.กมลวรรณ ปริญโญกุล, น.ส.ดลยพรรณ ถิรานุวัฒนกุล, ด.ญ.โชติรัตน์ ถิรานุวัฒนกุล) สถิติ 1,151 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 5 เชียงใหม่ (ด.ญ.มัญชุลิกา มานะกิจ, ด.ญ.นาตยา ขัติทะจักร, น.ส.อาภากร ฉั่วสาครวิไล) สถิติ 1,145 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 3 อุบลราชธานี (น.ส.ธีราพร แถมพันธ์, น.ส.ณัฐรฏา จันทะโคตร, ด.ญ.ชณัฐกานห์ บุตรชา) สถิติ 1,137 คะแนน

ยิมนาสติกศิลป์ ชิง 10 เหรียญทอง ณ สนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ นายจามร พรหมณี สถิติ 13.58 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 7 นายนพดล ยิ้มเสมียน สถิติ 13.20 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์ สถิติ 12.88 คะแนน
ม้าหู ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี ด.ช.วรรธนะ ศิริทัศนากุล สถิติ 12.80 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายชาคริน กาญจนภาที สถิติ 12.675 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์ สถิติ 12.25 คะแนน
ห่วง ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี ด.ช.สกลวัฒน์ อยู่เจริญ สถิติ 12.675 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายชาคริน กาญจนภาที สถิติ 12.60 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายนาราภัทร ปทุมาภา สถิติ 12.10 คะแนนโต๊ะกระโดด ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายนพดล จอมทอง สถิติ 13.725 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ นายจามร พรหมณี สถิติ 13.72 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี ด.ช.สกลวัฒน์ อยู่เจริญ สถิติ 13.61 คะแนน
บาร์คู่ ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ นายจามร พรหมณี สถิติ 13.175 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์ สถิติ 12.925 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายชาคริน กาญจนภาที สถิติ 12.575 คะแนน
บาร์เดี่ยว ชาย
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายนพดล ยิ้มเสมียน สถิติ 13.05 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 3 ชัยภูมิ นายจามร พรหมณี สถิติ 12.375 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี นายชาคริน กาญจนภาที สถิติ 12.35 คะแนน
โต๊ะกระโดด หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ น.ส.มณัญฌญา เซ็นกลาง สถิติ 12.70 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 6 สุโขทัย ด.ญ.รมย์ธีรา เอมโอด สถิติ 12.45 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สุพรรณบุรี ด.ญ.ปิยฉัตร ศรีสว่าง สถิติ 12.35 คะแนน
บาร์ต่างระดับ หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 6 สุโขทัย ด.ญ.รมย์ธีรา เอมโอด สถิติ 10.70 คะแนน
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต 6 สุโขทัย น.ส.สุธารัตน์ อิ่มเนียม สถิติ 10.15 คะแนน
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต 7 สมุทรสาคร น.ส.อาจารี แท่นทรัพย์ สถิติ 9.95 คะแนน
คานทรงตัว หญิง
เหรียญทอง ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพฯ ด.ญ.ณัฐวดี เมธาศุภกุล สถิติ 11.80 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น