วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

รับสมัครการแข่งขัน"กร๊ฑาผู้สูงอายุ สุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 2"

ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่


ขอเชิญร่วมแข่งขัน

"กรีฑาผู้สูงอายุสุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 2"

18 กุมภาพันธ์ 2555

ณ สนามศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555

สนใจสอบถามได้ที่

-ว่าที่ร้อยตรี ภูษิต สิงคนิภา 081-5488138

-ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สุดเสงี่ยม 081-9679579

-จ.ส.อ.ยอดชาย วรรณทอง 084-3766129

-พ.ต.ท.ครรชิต จันทเลิศ 081-4707807

-ร้านทองทศสปอร์ต 044-511859***ดูรายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน**(คลิ๊กที่นี่)

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปเหรียญการแข่งขัน


กรีฑานักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555


สังกัด สพป.สร.123


สพป.สร.1 .......10 ทอง... 12 เงิน... 21 ทองแดง


สพป.สร.2.... 19 ทอง... 10 เงิน... 6 ทองแดง


สพป.สร.3.... 19 ทอง... 19 ทอง... 20 ทองแดง

สังกัด สพม.33สหวิทยาเขต 1..... 3 ทอง..... 8 เงิน..... 4 ทองแดง


สหวิทยาเขต 2..... 1 ทอง..... 2 เงิน..... 2 ทองแดง


สหวิทยาเขต 3..... 1 ทอง..... 1 เงิน..... 4 ทองแดง


สหวิทยาเขต 4.... 8 ทอง..... 4 เงิน..... 5 ทองแดง


สหวิทยาเขต 5 ...11 ทอง..... 11 เงิน ....5 ทองแดง


สหวิทยาเขต 6.... 7 ทอง..... 18 เงิน..... 7 ทองแดง


สหวิทยาเขต 7..... 3 ทอง..... 2 เงิน..... 10 ทองแดง


สหวิทยาเขต 8..... 15 ทอง..... 6 เงิน..... 13 ทองแดง

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2555

ประมวลภาพรับรางวัลกรีฑา

มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ สุรินทร์


(ภาพชุด 3 )
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วีดีโอ และ ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย คัดเขต3

วีดีโอการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

คัดเลือก เขตกีฬาที่ 3

ณ จังหวัดนครราชสีมา

17-18 ต.ค.2554


ประมวลภาพการแข่งขัน


กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ


คัดเลือก เขต 3***ภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 3 "อุบลเกมส์ 53 "

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา
เยาวชนแห่งชาติคัดเลือกตัวแทน ภาค 3
"อุบลเกมส์ 53 "
22 - 25 ตุลาคม 2553
ณ จังหวัดอุบลราชธานี