วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แบบฝึกทักษะการวิ่ง

แบบฝึกทักษะการวิ่ง Track traning
* Kobe Bryant Mentu Training - Parachute Sprints คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* Track & Field speed anc Core training drills Resistance Kinetic Bands คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* Track & Field speed Training Racer X Trenton Guy Kinetic Bands คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* Texas Longhorn Track and Field Training Tips: The Alla Arch คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
*Track & Field Tips: Vol 4 : The Drive Phase of Running คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* sprint technique training, leaning to run and sprint faster คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* Best speed training for fast twitch muscles - Sprint Faster คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
*Track & Field Training with Resistance Bands คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* Change Player SizeWatch this video in a new window Supreem Athletics Speed and Conditioning คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม
* smOOve One Speed & Agility Hurdle / Ladder Training คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น